VILLKOR FÖR OSS

Användarvillkor AVTALET: Användningen av denna webbplats och tjänster på denna webbplats som tillhandahålls av Dealscanner.io (hädanefter kallad "webbplatsen") är föremål för följande villkor, vars alla delar och underdelar är specifikt införlivas genom hänvisning här. Detta avtal ska styra användningen av alla sidor på denna webbplats (hädanefter gemensamt kallad "Webbplats") och alla tjänster som tillhandahålls av eller på denna webbplats ("Tjänster").

1) DEFINITIONER
"Avtal" anger dessa användarvillkor och integritetspolicyn och andra dokument som tillhandahålls dig av webbplatsen.

"Vi", "oss" och "vår" är referenser till DEALSCANNER.IO.

"Användare", "Du" och "din" anger den person som går in på webbplatsen för att ta eller utnyttja någon tjänst från oss. Användaren ska inkludera företaget, partnerskapet, enskild näringsidkare, person, bolag eller förening som tar tjänster av denna webbplats.

" Hemsida" skall betyda och innefatta dealscanner.io och alla efterföljande webbplatser för företaget eller något av dess dotterbolag.

Parter: Tillsammans kommer parterna i detta avtal (vi och du) att kallas för parter.

2) SAMTYKNING & ACCEPTERANDE
Läs dessa användarvillkor, vår integritetspolicy och alla tillämpliga kompletterande villkor (kollektivt "villkoren") noggrant, eftersom de innehåller användarvillkor som påverkar dina rättigheter, skyldigheter och åtgärder i samband med din användning av tjänsterna och innehållet . TILL EXEMPEL INNEHÅLLER VILLKORRNA:

• DIN SKYLDIGHET ATT FÖLJA ALLA TILLÄMPLIGA LAGAR OCH FÖRESKRIFTER.

• BEGRÄNSNINGAR AV VÅRT ANSVAR MOT DIG; OCH

• ETT KRAV SOM DU FÖLJER ANSVAR ELLER SÖKER LÄTTNING MOT OSS (INKLUSIVE MONETÄR, FÖRLÄGGANDE OCH FÖRKLARINGSFÖRSLAG) PÅ EN INDIVIDUELL BAS, Snarare ÄN SOM DELTAGARE I NÅGON KLASSIV ELLER REPRRESENTANT.

DIN TILLGÅNG TILL OCH ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA FÖRUTSÄTTS AV DIN ACCEPTERANDE AV OCH UPPFYLLER ALLA TILLÄMPLIGA VILLKOR. Om du inte godkänner dessa villkor eller vår integritetspolicy, vänligen sluta använda tjänsterna omedelbart. Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor när som helst (se "Ändringar av dessa villkor" nedan.) Genom att komma åt, bläddra och/eller använda tjänsterna efter att uppdateringar av dessa villkor har publicerats, samtycker du till att vara bunden av de uppdaterade villkoren . DESSA VILLKOR OCH VÅR SEKRETESSPOLICY UTGÖR ETT BINDANDE AVTAL MELLAN DIG OCH DEALSCANNER.IO.

Konsekvenser av bristande efterlevnad
Din underlåtenhet att följa villkoren kan leda till avstängning eller uppsägning av ditt konto och/eller åtkomst till tjänsterna och kan utsätta dig för civilrättsliga och straffrättsliga påföljder.

3) ÅLDERSGRÄNS Du måste vara minst 13 (tretton) år för att använda denna webbplats, eller någon av de tjänster som finns häri. Genom att använda denna webbplats, representerar och garanterar du att du är minst 13 år gammal och kan juridiskt acceptera detta avtal. Vi tar inget ansvar eller ansvar för eventuella felaktiga framställningar om din ålder.

• Vi garanterar inte riktigheten, fullständigheten, giltigheten eller aktualiteten för information som listas av oss.

• Vi gör väsentliga ändringar i dessa användarvillkor då och då, vi kan meddela dig antingen genom att på ett framträdande sätt publicera ett meddelande om sådana ändringar eller via e-postkommunikation.

• Webbplatsen är licensierad till dig på en begränsad, icke-exklusiv, icke-överlåtbar, icke-underlicenserbar basis, endast för att användas i samband med Tjänsten för ditt privata, personliga, icke-kommersiella bruk, med förbehåll för alla Villkor för användning av detta avtal när det gäller tjänsten.

4) LICENS ATT ANVÄNDA WEBBPLATS Vi kan förse dig med viss information på grund av din användning av webbplatsen eller tjänsterna. Sådan information kan innefatta, men är inte begränsad till, dokumentation, data eller information som utvecklats av oss och annat material som kan hjälpa dig att använda webbplatsen eller tjänsterna ("vårt material"). I enlighet med detta avtal ger vi dig en icke-exklusiv, begränsad, icke-överlåtbar och återkallbar licens att använda vårt material enbart i samband med din användning av webbplatsen och tjänsterna. Vårt material får inte användas för något annat ändamål, och denna licens upphör när du slutar använda webbplatsen eller tjänsterna eller vid uppsägning av detta avtal.

5) ANVÄNDARINNEHÅLL Innehållsansvar.

Webbplatsen tillåter dig att dela innehåll, posta kommentarer, feedback, etc. men du är ensam ansvarig för innehållet som publiceras av dig. Du intygar att du har behövt tillstånd för att använda innehållet.

När du lägger upp innehåll på webbplatsen, vänligen posta inte innehåll som:

• innehåller ohälsosamt, profana, kränkande, rasistiska eller hatiska språk eller uttryck, text, fotografier eller illustrationer som är pornografiska eller av dålig smak, inflammatoriska attacker av personlig, ras eller religiös karaktär.

• är ärekränkande, hotfull, nedsättande, grovt inflammatorisk, falsk, vilseledande, bedräglig, felaktig, orättvis, innehåller överdrifter eller ogrundade påståenden.

• bryter mot tredje parts integritetsrättigheter, är orimligt skadligt eller stötande för någon individ eller gemenskap.

• diskriminerar på grund av ras, religion, nationellt ursprung, kön, ålder, civilstånd, sexuell läggning eller funktionshinder, eller hänvisar till sådana frågor på något sätt som är förbjudet enligt lag.

• bryter mot eller på ett olämpligt sätt uppmuntrar till brott mot någon kommunal, statlig, federal eller internationell lag, regel, förordning eller förordning.

• använder eller försöker använda en annans konto, lösenord, tjänst eller system förutom vad som uttryckligen tillåts av användarvillkoren laddar upp eller överför virus eller andra skadliga, störande eller destruktiva filer.

• skickar upprepade meddelanden relaterade till en annan användare och/eller gör nedsättande eller stötande kommentarer om en annan individ eller upprepar tidigare postningar av samma meddelande under flera e-postmeddelanden eller ämnen.

• Allt inskickat innehåll som inkluderar, men inte är begränsat till följande, kommer att nekas. Om upprepade överträdelser inträffar förbehåller vi oss rätten att avbryta användaråtkomst till webbplatsen utan förvarning.

6) INTELLEKTUELL EGENDOM Du samtycker till att webbplatsen och alla tjänster som tillhandahålls av oss tillhör Dealscanner.io, inklusive alla upphovsrätter, varumärken, affärshemligheter, patent och annan immateriell egendom ("Vår IP"). Du samtycker till att vi äger alla rättigheter, titel och intressen i och till Vår IP och att du inte kommer att använda Vår IP för något olagligt eller kränkande syfte. Du samtycker till att inte reproducera eller distribuera vår IP på något sätt, inklusive elektroniskt eller via registrering av några nya varumärken, handelsnamn, servicemärken eller Uniform Resource Locators (URLs), utan uttryckligt skriftligt tillstånd från oss.

• För att göra webbplatsen och tjänsterna tillgängliga för dig ger du oss härmed en royaltyfri, icke-exklusiv, världsomspännande licens att kopiera, visa, använda, sända, överföra och göra härledda verk av allt innehåll du publicerar, laddar upp eller på annat sätt göra tillgänglig för webbplatsen ("Ditt innehåll"). Vi hävdar inga ytterligare äganderätter till ditt innehåll.

• Om du känner att någon av dina immateriella rättigheter har kränkts eller på annat sätt kränkts genom att någon annan av våra användare publicerat information eller media, vänligen kontakta oss och meddela oss.

7) COPYRIGHT Allt innehåll som ingår i eller görs tillgängligt via någon Dealscanner.io, såsom text, grafik, logotyper, knappikoner, bilder, digitala nedladdningar, datasammanställningar, och är egendom av Dealscanner.io eller dess innehållsleverantörer och skyddas av USA och internationella upphovsrättslagar. Sammanställningen av allt innehåll som ingår i eller görs tillgängligt via någon Dealscanner.io är Dealscanner.ios exklusiva egendom och skyddas av oss. och internationella upphovsrättslagar.

Upphovsrättsintrång

Vi tillåter inte något innehåll som gör intrång i upphovsrätten. Användningen av andras upphovsrättsskyddade innehåll utan lämplig auktorisation eller juridiskt giltigt skäl kan leda till brott mot Dealscanner.io:s policyer.

Samtidigt utgör inte all otillåten användning av upphovsrättsskyddat innehåll ett intrång. Undantag från upphovsrättsintrång, såsom doktrinen om rättvis användning eller andra tillämpliga lagar, tillåter användning av upphovsrättsskyddat verk under vissa omständigheter.

Borttagning av innehåll; Avstängning eller uppsägning av konto

Allt användarinnehåll som gör intrång i en annan persons upphovsrätt kan tas bort. Kontot kan stängas av eller avslutas för flera upphovsrättsöverträdelser i samband med användningen av webbplatsen Dealscanner.io, eller andra brott mot användarvillkoren och riktlinjerna för communityn. Vi förbehåller oss rätten att neka alla kontoinnehavare vars konto har använts för olämpliga aktiviteter från att öppna ett nytt konto på Dealscanner.io-webbplatsen eller på annat sätt vara värd för Dealscanner.io.

Meddelande om upphovsrättsintrång

a. Att kontakta användaren direkt kan lösa ditt klagomål snabbare och på ett sätt som är mer fördelaktigt för dig, användaren och vår community. Du kan också lämna in en anmälan om upphovsrättsintrång.
b. Alla klagomål bör innehålla den information som efterfrågas i vårt onlineformulär för anmälan om upphovsrättsintrång. Underlåtenhet att inkludera nödvändig information kan begränsa vår möjlighet att undersöka dina anspråk och kan leda till att ditt klagomål avslås.
c. Vi kan ge kontoinnehavaren din kontaktinformation, inklusive e-postadressen och namnet på upphovsrättsinnehavaren, och/eller detaljer om klagomålet.
d. Innan du skickar ett meddelande ska du vara medveten om att avsiktlig inlämnande av en vilseledande eller bedräglig rapport kan leda till skadeståndsansvar enligt paragraf 512(f) i United States Digital Millennium Copyright Act (DMCA) eller liknande lagar som kan vara tillämpliga i andra länder.

Bestridande av upphovsrättsintrång

1. Om du får ett meddelande om upphovsrättsintrång som du anser vara felaktigt eller tror att du är behörig att använda innehållet, kan du kontakta upphovsrättsinnehavaren direkt för att begära ett återkallande.
2. Du kan också ge oss ett bestridande via vårt bestridandeformulär. Alla bestridanden bör innehålla den information som begärs i bestridandeformuläret. Underlåtenhet att inkludera nödvändig information kan begränsa vår möjlighet att undersöka dina anspråk och kan leda till att ditt bestridande avvisas.
3. Bestridandet av anmälan kommer att ta tid att slutföra, vänligen ha tålamod. Under denna tid kan upphovsrättssökanden väcka talan för att begära ett domstolsbeslut för att hålla innehållet nere i enlighet med United States Digital Millennium Copyright Act (DMCA) eller liknande lagar i andra länder. Observera att vi kommer att vidarebefordra hela bestridandet till den ursprungliga reportern, inklusive all kontaktinformation du tillhandahåller, i enlighet med våra användarvillkor och sekretesspolicy. Klaganden kan använda denna information för att lämna in en stämningsansökan mot dig.
4. Om vi ​​inte får meddelande om att den ursprungliga reportern begär ett domstolsbeslut för att förhindra ytterligare intrång i det aktuella materialet, kan vi ersätta eller sluta inaktivera åtkomsten till materialet som togs bort om materialet inte gör intrång på tredje part upphovsrätt. Beslutet att återpublicera något material är efter Dealscanner.ios eget gottfinnande.

8) ANVÄNDARFÖRPLIKTELSER
Som användare av webbplatsen eller tjänsterna kan du bli ombedd att registrera dig hos oss. När du gör det väljer du en användaridentifierare, som kan vara din e-postadress eller en annan term, samt ett lösenord. Du kan också tillhandahålla personlig information, inklusive, men inte begränsat till, ditt namn. Du ansvarar för att säkerställa att denna information är korrekt. Denna identifierande information gör det möjligt för dig att använda webbplatsen och tjänsterna. Du får inte dela sådan identifieringsinformation med någon tredje part, och om du upptäcker att din identifieringsinformation har äventyrats, samtycker du till att meddela oss omedelbart skriftligt. Det räcker med ett e-postmeddelande. Du ansvarar för att upprätthålla säkerheten och säkerheten för din identifieringsinformation samt att hålla oss underrättade om eventuella ändringar av din identifieringsinformation. Att tillhandahålla falsk eller felaktig information eller använda webbplatsen eller tjänsterna för att ytterligare bedrägeri eller olaglig aktivitet är skäl för omedelbar uppsägning av detta avtal.

9) ACCEPTABEL ANVÄNDNING
Du samtycker till att inte använda webbplatsen eller tjänsterna för något olagligt syfte, eller något syfte som är förbjudet enligt denna klausul. Du samtycker till att inte använda webbplatsen eller tjänsterna på något sätt som kan skada webbplatsen, tjänsterna eller den allmänna verksamheten för dealscanner.io.

• Du samtycker vidare till att inte använda webbplatsen eller tjänsterna:
• Att trakassera, missbruka eller hota andra eller på annat sätt kränka någon persons juridiska rättigheter.
• Att bryta mot någon av våra immateriella rättigheter eller någon tredje part.
• Att ladda upp eller på annat sätt sprida datavirus eller annan programvara som kan skada någon annans egendom.
• Att begå något bedrägeri.
• Att delta i eller skapa olagligt hasardspel, lotterier eller pyramidspel.
• Att publicera eller distribuera något obscent eller ärekränkande material.
• Att publicera eller distribuera material som uppmuntrar till våld, hat eller diskriminering mot någon grupp.
• Att olagligt samla in information om andra.
10) ANSTAGELSE AV RISK
Webbplatsen och tjänsterna tillhandahålls endast i kommunikationssyfte. Du bekräftar och samtycker till att all information som publiceras på vår webbplats inte är avsedd att vara juridisk rådgivning, medicinsk rådgivning eller finansiell rådgivning, och ingen förtroenderelation har skapats mellan dig och oss. Du samtycker vidare till att din användning av någon av tjänsterna på webbplatsen sker på egen risk. Vi tar inget ansvar eller ansvar för några råd eller annan information som ges på webbplatsen.

11) REVERSE ENGINEERING & SÄKERHET
Du samtycker till att inte vidta någon av följande åtgärder:

a) Reverse engineering eller försök att reverse engineering eller demontera kod eller programvara från eller på webbplatsen eller tjänsterna.

b) Brott mot säkerheten för webbplatsen eller tjänsterna genom obehörig åtkomst, kringgående av kryptering eller andra säkerhetsverktyg, datautvinning eller störning av någon värd, användare eller nätverk.

12) SKADEERSÄTTNING
Du samtycker till att försvara och gottgöra oss och alla våra dotterbolag (om tillämpligt) och hålla oss oskadliga mot alla juridiska anspråk och krav, inklusive rimliga advokatarvoden, som kan uppstå från eller relatera till din användning eller missbruk av webbplatsen eller tjänsterna, din brott mot detta avtal eller ditt beteende eller dina handlingar. Du samtycker till att vi ska kunna välja dess juridiska ombud och kan delta i dess försvar om vi så önskar.

13) UTESKRIVNING AV ANSVAR
Du förstår och samtycker till att vi (A) inte garanterar riktigheten, fullständigheten, giltigheten eller aktualiteten för information som listas av oss eller någon tredje part; och (B) ska inte vara ansvarig för material som publicerats av oss eller någon tredje part. Du ska använda ditt omdöme, din försiktighet och ditt sunda förnuft när du utvärderar eventuella tänkbara metoder eller erbjudanden och all information som tillhandahålls av oss eller någon tredje part.

Vidare ska vi inte hållas ansvariga för direkta, indirekta följdskador eller någon annan form av förlust eller skada som kan drabba en användare som använder webbplatsen dealscanner.io, inklusive förlust av data eller information eller någon form av ekonomisk eller fysisk förlust eller skada .

Under inga omständigheter ska Dealscanner.io, eller dess ägare, styrelseledamöter, anställda, partners, agenter, leverantörer eller dotterbolag, vara ansvariga för några indirekta, oförutsedda, speciella, händelserika eller exemplariska kostnader, inklusive utan begränsning, förlust av intäkter, siffror , användning, goodwill eller andra immateriella förluster, till följd av (i) din användning eller åtkomst till eller underlåtenhet att komma åt eller använda tjänsten; (ii) någon tredje parts beteende eller innehåll på tjänsten; (iii) allt innehåll som erhållits från tjänsten; och (iv) olaglig åtkomst, användning eller ändring av dina sändningar eller innehåll, oavsett om det är baserat på garanti, avtal, inhemsk fel (inklusive slarv) eller något annat lagligt koncept, oavsett om vi har varit medvetna om möjligheten till sådant eller inte. skada, och även om ett botemedel som anges här har sitt ursprung för att ha meningslöst av sitt viktiga syfte.

14) SPAMPOLICY
Du är strängt förbjuden att använda webbplatsen eller någon av våra tjänster för olaglig skräppostaktiviteter, inklusive att samla in e-postadresser och personlig information från andra eller skicka kommersiella massmeddelanden.

15) TREDJE PARTS LÄNKAR OCH INNEHÅLL
Vi kan ibland publicera länkar till tredje parts webbplatser eller andra tjänster. Du samtycker till att vi inte är ansvariga för någon förlust eller skada som orsakas av din användning av tredjepartstjänster som är länkade till eller från vår webbplats.

16) MODIFIKATION & VARIATION
Vi kan, från tid till annan och när som helst utan att meddela dig, ändra detta avtal. Du samtycker till att vi har rätt att ändra detta avtal eller revidera allt som finns häri. Du samtycker vidare till att alla ändringar av detta avtal är i full kraft och verkan omedelbart efter publicering på webbplatsen och att ändringar eller variationer kommer att ersätta alla tidigare versioner av detta avtal om inte tidigare versioner specifikt hänvisas till eller införlivas i den senaste modifieringen eller varianten av denna överenskommelse.

17) HELA AVTALET Detta avtal utgör hela överenskommelsen mellan parterna angående all användning av denna webbplats. Detta avtal ersätter och ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal eller överenskommelser, skriftliga eller muntliga, angående användningen av denna webbplats.

18) SERVICEAVBROTT Vi kan behöva avbryta din åtkomst till webbplatsen för att utföra underhåll eller nödtjänster på schemalagd eller oplanerad basis. Du samtycker till att din åtkomst till webbplatsen kan påverkas av oförutsedda eller oplanerade driftstopp, av vilken anledning som helst, men att vi inte ska ha något ansvar för någon skada eller förlust som orsakas på grund av sådan driftstopp.

19) VILDIGHET, UPPSÄGNING & AVSTÄNGNING
Vi kan säga upp detta avtal med dig när som helst av vilken anledning som helst, med eller utan anledning. Vi förbehåller oss specifikt rätten att säga upp detta avtal om du bryter mot någon av villkoren som beskrivs häri, inklusive, men inte begränsat till, kränker vår eller tredje parts immateriella rättigheter, underlåter att följa tillämpliga lagar eller andra juridiska skyldigheter, och /eller publicera eller distribuera olagligt material. Om du har registrerat dig för ett konto hos oss kan du också säga upp detta avtal när som helst genom att kontakta oss och begära uppsägning. Vid uppsägningen av detta Avtal ska alla bestämmelser som till sin natur förväntas fortsätta att upphöra att gälla förbli i full kraft och verkan.

20) Ansvarsfriskrivning "I BEFINTLIGT SKICK" och "SOM TILLGÄNGLIG".
Tjänsten tillhandahålls dig "I BEFINTLIGT SKICK" och "SOM TILLGÄNGLIG" och med alla fel och defekter utan garanti av något slag. I den maximala omfattning som är tillåten enligt tillämplig lag, avsäger sig företaget, för sina egna vägnar och på sina dotterbolags vägnar och dess respektive deras respektive licensgivare och tjänsteleverantörer, uttryckligen alla garantier, vare sig uttryckliga, underförstådda, lagstadgade eller på annat sätt, med avseende på Tjänst, inklusive alla underförstådda garantier om säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, titel och icke-intrång, och garantier som kan uppstå ur affärer, prestanda, användning eller handelspraxis. Utan begränsning till det föregående, ger företaget inga garantier eller åtaganden, och gör inga utfästelser av något slag att tjänsten kommer att uppfylla dina krav, uppnå avsedda resultat, vara kompatibel eller fungera med någon annan programvara, applikationer, system eller tjänster, fungera utan avbrott, uppfylla prestanda- eller tillförlitlighetsstandarder eller vara felfri eller att eventuella fel eller defekter kan eller kommer att korrigeras.

Utan att begränsa det ovanstående ger varken företaget eller någon av företagets leverantörer någon garanti av något slag, uttryckt eller underförstått: (i) beträffande tjänsten eller tillgängligheten av tjänsten eller information, innehåll och material eller produkter ingår därpå; (ii) att tjänsten kommer att vara oavbruten eller felfri; (iii) när det gäller noggrannhet, tillförlitlighet eller valuta för all information eller innehåll som tillhandahålls via tjänsten; eller (iv) att Tjänsten, dess servrar, innehållet eller e-postmeddelanden som skickas från eller på uppdrag av företaget är fria från virus, skript, trojanska hästar, maskar, skadlig kod, tidbomber eller andra skadliga komponenter.

Vissa jurisdiktioner tillåter inte uteslutning av vissa typer av garantier eller begränsningar av tillämpliga lagstadgade rättigheter för en konsument, så vissa eller alla ovanstående undantag och begränsningar kanske inte gäller dig. Men i ett sådant fall ska undantagen och begränsningarna som anges i detta avsnitt tillämpas i den utsträckning som är verkställbar enligt tillämplig lag.

21) INGEN GARANTIER
Du samtycker till att din användning av webbplatsen och tjänsterna sker på din egen och exklusiva risk och att alla tjänster som tillhandahålls av oss är "i befintligt skick". Vi frånsäger oss härmed uttryckligen alla uttryckliga eller underförstådda garantier av något slag, inklusive men inte begränsat till den underförstådda garantin för lämplighet för ett visst ändamål och den underförstådda garantin för säljbarhet. Vi lämnar inga garantier för att webbplatsen eller tjänsterna kommer att uppfylla dina behov eller att webbplatsen eller tjänsterna kommer att vara oavbruten, felfri eller säker. Vi lämnar heller inga garantier för tillförlitligheten eller riktigheten av någon information på webbplatsen eller erhållen via tjänsterna. Du samtycker till att alla skador som kan uppstå på dig, genom ditt datorsystem, eller på grund av förlust av dina data från din användning av webbplatsen eller tjänsterna är ditt eget ansvar och att vi inte är ansvariga för sådan skada eller förlust. 22) BEGRÄNSNING AV ANSVAR
Vi är inte ansvariga för några skador som kan uppstå på grund av din användning av webbplatsen eller tjänsterna, i den utsträckning som lagen tillåter. Det här avsnittet gäller alla anspråk från dig, inklusive, men inte begränsat till, förlorad vinst eller inkomst, följdskador eller straffskador, vårdslöshet, strikt ansvar, bedrägeri eller skadestånd av något slag.

23) ALLMÄNNA BESTÄMMELSER:
1. JURISDIKTION, PLATS OCH LAGVAL: Villkoren häri kommer att styras av och tolkas av Israels lagar utan att ge effekt till några principer om lagkonflikter. Israels domstolar ska ha exklusiv jurisdiktion över alla tvister som uppstår från användningen av webbplatsen.

2. UPPDRAG: Detta avtal, eller de rättigheter som beviljas enligt detta, får inte överlåtas, säljas, leasas eller på annat sätt överföras helt eller delvis av dig. Skulle detta avtal, eller de rättigheter som beviljas enligt detta, överlåtas, säljas, leasas eller på annat sätt överföras av oss, ska rättigheterna och skyldigheterna för dealscanner.io kommer att binda och ådra sig till eventuella överlåtare, administratörer, efterträdare och exekutörer.

3. AVSKILJBARHET: Om någon del eller underdel av detta avtal anses ogiltig eller omöjlig att verkställa av en domstol eller behörig skiljedomare, kommer de återstående delarna och underdelarna att verkställas i största möjliga utsträckning. I ett sådant tillstånd ska återstoden av detta avtal fortsätta med full kraft.

4. INGEN UNDANTAG: Om vi ​​misslyckas med att upprätthålla någon bestämmelse i detta avtal, ska detta inte utgöra ett avstående från någon framtida upprätthållande av den bestämmelsen eller någon annan bestämmelse. Avstående från någon del eller underdel av detta avtal kommer inte att utgöra ett avstående från någon annan del eller underdel.

5. RUBRIK ENDAST FÖR bekvämlighet: Rubriker för delar och underdelar under detta avtal är endast avsedda för bekvämlighet och organisation. Rubriker ska inte påverka innebörden av några bestämmelser i detta avtal.

6. INGET BYRÅ, PARTNERSKAP ELLER JOINT VENTURE: Ingen byrå, partnerskap eller joint venture har skapats mellan parterna på grund av detta avtal. Ingen part har någon befogenhet att binda den andra till tredje part.

7. FORCE MAJEURE: Vi är inte ansvariga för underlåtenhet att utföra på grund av orsaker utanför dess rimliga kontroll inklusive, men inte begränsat till, Guds handlingar, civila myndigheters handlingar, militära myndigheters handlingar, upplopp, embargon, naturhandlingar och naturkatastrofer, och andra handlingar som kan bero på oförutsedda omständigheter, dvs covid-19!

8. TILLÅTEN ELEKTRONISK KOMMUNIKATION: Elektronisk kommunikation är tillåten för båda parter enligt detta avtal, inklusive e-post. För eventuella frågor eller funderingar, använd kontaktformuläret på webbplatsen eller maila oss [e-postskyddad]

Dealscanner.io
Israel
Detta dokument uppdaterades senast den 8 oktober 2021

Luram Impsum Luram Impsum Luram Impsum Luram Impsum Luram Impsum Luram Impsum Luram Impsum Luram Impsum Luram Impsum Luram Impsum Luram Impsum Luram Impsum.

PHP -kodavsnitt Drivs av: XYZScripts.com